برچسب: عسل باقری

خانواده، عشق و رابطه جنسی در سینمای ایران

عسل باقری، کارشناس سینمای ایران و پژوهشگر نشانه‌شناسی قرار است که در یک سخنرانی به موضوع «خانواده، عشق و رابطه جنسی در سینمای ایران» در دانشگاه سوربن پاریس بپردازد. دست‌اندرکاران این برنامه درباره این سخنران نوشته‌اند:...