برچسب: مریم اشرافی

«بالیدن در ویرانه‌ها؛ رقصیدن میان گلوله‌‌ها»

در سالگرد آزادی شهر کوبانی، از دوم تا ششم فوریه ۲۰۱۶، نمایشگاهی از مجموعه عکس‌های مریم اشرافی از زنان مبارز​کُرد​ِ کوه های قندیل​، کانتون کوبانی و مبارزان کُرد ایرا​نی​ِ ​مقیم​ اقلیم کردستان، در شهرداری...