برچسب: نايرى ناهاپتيان

دیدار با نویسنده ایرانی کتاب‌های فرانسوی زبان در نشر ناکجا

عصر روز يكشنبه، دوازدهم ماه آوریل انتشارات ناكجا در پاريس ميزبان تنها نويسنده ايرانى خواهد بود كه به زبان فرانسوى كتاب پليسى جنايى درباره ايران مى نويسد. «نايرى ناهاپتيان» كه تا به حال سه...