برچسب: نقاشی مفهومی

آغاز نمایشگاه «نقاشی‌های مفهومی» اثر قاسم روزخوش در پاریس

به تازگی نمایشگاهی از آثار نقاشی های مفهومی قاسم روزخوش، نقاش تابلوهای رنگ روغن در پاریس برگزار شده است. در این نمایشگاه بخش هایی از نقاشی های سری ۱۳ قاسم روز خوش (Ghass Rouzkhosh)...