برچسب: نماد پایتخت

ایفل، نماد پایتخت

برجی با بیش از سیصد متر ارتفاع. اهمیتی ندارد که گرد باشد یا مربع. از جنس آهن باشد یا سنگ. همین که رکورد آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را بشکند کافی است. این موضوع مسابقه‌ای است...