برچسب: نمایشگاه هنرهای دستی

نمایشگاه هنرهای دستی ایران در پاریس

گروهی از ایرانیان مقیم فرانسه نمایشگاهی با موضوع هنرهای دستی ایران در پاریس برگزار می‌کنند. این نمایشگاه از روز سیزدهم تا شانزدهم نوامبر، از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در منطقه پاریس ۱۲ دایر خواهد...