برچسب: نگاهی به سرزمین فرهنگی ایران

رونمایی از کتاب «نگاهی به سرزمین فرهنگی ایران»

جلسه رونمایی از کتاب تازه دکتر حسن مکارمی با عنوان «نگاهی به سرزمین فرهنگی ایران» در انجمن فرهنگ آزاد برگزار می‌شود. آقای مکارمی دکترای خدمات راهبردی و دیپلماسی، روانکاو بالينی و پژوهشگر دانشگاه سوربن است...