برچسب: پاشا کرمی

بهار عشق؛ کنسرتی از ترانه های قدیمی ایرانی در پاریس

کنسرتی از ترانه‌های قدیمی ایرانی با نام “بهار عشق” توسط تقی اخباری (آواز)، مام-لی مرآتی (کمانچه)، پاشا کرمی (پرکاشن) و نادر آقاخانی (تار و کمپوزیسیون) در پاریس به اجرا در خواهد آمد. این برنامه...