برچسب: گروس عبدالملکیان

مرور اشعار گروس عبدالملکیان در پاریس

انجمن بین المللی نوروز و وبسایت «آینه پارسی» قرار است ششمین رویداد فرهنگی خود با عنوان «هزار و یک شب شعر فارسی» را در روز ۲۵ام مارس در پاریس برگزار کنند. در این رویداد فرهنگی...