برچسب: Figures invisibles et formes cachées

نمایشگاه نقاشی سه هنرمند ایرانی در فرانسه

سه هنرمند ایرانی با همراهی یک هنرمند فرانسوی آثار خود را در نمایشگاهی با عنوان «Figures invisibles et formes cachées» در فرانسه ارائه خواهند داد. تاریخ افتتاحیه این نمایشگاه سوم اکتبر اعلام شده و...