برچسب: Isabelle Guillot-Garnier

نمایش مینیاتورهای عباس معیری در پاریس

گالری ۸۹ اعلام کرده در نظر دارد نمایشگاهی از آثار Isabelle Guillot-Garnier به همراهی عباس معیری از روز ۳۰ نوامبر در پاریس برگزار کند. عباس معیری یکی از شاگردان شناحته شده استاد حسین بهزاد...