ویدیوی آموزشی “فرانسه در چند دقیقه” قسمت یازدهم

ویدیوهای آموزشی “فرانسه در چند دقیقه” برای افرادی مفید است که در کنار کلاس زبان قصد دارند معلومات خود را مرور کنند و افعال زبان فرانسه را با مثال و توضیحات فارسی یادبگیرند.

در این قسمت نام  چندین مکان‌ و سازمان که در یک شهر فرانسه با آن‌ها سروکار داریم را یاد می‌گیریم.