راهنمای کامل ثبت شرکت و راه اندازی تجارت فردی در فرانسه

 

در این ویدیو که به درخواست شما مخاطبان عزیز تهیه شده، قوانین ثبت شرکت در فرانسه و راه اندازی تجارت فردی و همچنین مالیات ها و شارژهایی که نیاز است برای ثبت شرکت پرداخت شود را بررسی کرده ایم.