برنامه یک روزه با موضوع «چشم‌اندازهای مختلف از جامعه ایرانی» در پاریس

امیر امیری، مهران عسگری، لئتیسیا فرونوال و مونیکا موسوی برنامه‌ یک روزه‌ای ترتیب داده اند که طی آن سخنرانی‌هایی با موضوع «چشم اندازهای مختلف از جامعه ایرانی» اجرا خواهد شد.

این برنامه در روز 11 می 2016 از ساعت 9:00 تا 17:00 برگزار می‌شود.

آدرس : Bâtiment Le France, Salle 640, 6e étage, 190 avenue de France, 75013 Paris

برنامه‌های دقیق این روز به شرح زیر است :
9:00 استقبال از شرکت کنندگان
9:15 معرفی برنامه توسط لئتیسیا فرونوال Laetitia Fronval و فرهاد خسروخاور
9:45 پنل اول : روش و گفتگوی یک جامعه در حال تغییر
مونیکا موسوی : ظهور یک جامعه جدید مدنی و نتایج آن بر سخنان روشنفکران واسط
Laetitia Fronval : تفال ایرانی، فال حافظ
10:25 سخنرانی کوتاه محسن متقی
10:45 وقفه کوتاه
11:05 پنل دوم : مکتب صوفی، مقوله سنت و خطا
مهران عسگری : ادب، برتری ادبی در خدمت انعطاف هویتی
فائزه بخناوه : روح دعا از نظر مولانا جلال الدین رومی
کامنوش خسروانی : عمل جهری در خدمت سفر باطنی، مفهوم تن در ذکر قادری از سنندج
12:05سخنی کوتاه از سپیده پارساپژوه
12:25 ناهار
14:00 پنل سوم : زمان، فضا و دیگری
رضا کارخانه : بیگانه هراسی و سیاست، مطالعه فلسفی مفهوم دشمن در سخنان سیاسی دولت ایران
امیر امیری : تصویر مهاجر افغانستانی در رسانه‌های ایرانی
14:40 سخنی کوتاه از Clément Therme (محقق)
15:00 وقفه کوتاه
15:20 پنل چهارم : زن، نابرابری و مبارزه برای برابری
ساحل طاهریان فرد : آیا زنان همچنان به عنوان مسئول ناباروری شناخته خواهند شد؟
هیوا خدری : أصول برابری در زندگی روزمره زنان کرد (شهر پاوه)
16:00 سخن کوتاهی از Lucia Direnberger
16:20 جمع بندی و تحلیل برگزارکنندگان این برنامه

خبر