سخنرانی فرید پایا درباره فردوسی و شاهنامه

انجمن فرهنگ ایران قرار است جلسه ای فرهنگی پیرامون فردوسی و شاهنامه با سخنرانی فرید پایا برگزار کند.

فرید پایا کارگردان و نمایشنامه نویس ایرانی ست که در سال های گذشته نمایشنامه های بسیاری را کارگردانی کرده است.

این جلسه سخنرانی ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه هشتم آوریل و به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

نشانی این جلسه سخنرانی در زیر درج شده است:
Centre André Malraux
112
Rue de Rennes
75006 – Paris
Métro : Rennes ou Saint Placide

بهای بلیت این جلسه برای اعضای انجمن فرهنگ ایران دو یورو و برای دیگر افراد چهار یورو خواهد بود.

28f8e7c9-79cf-4533-b269-fcb7d0b33132