چرا 11 نوامبر در فرانسه روز تعطیل است؟

به موجب امضای معاهده ترک مخامصه در ساعت 11:00 روز 11 نوامبر 1918 بین کشور آلمان و کشورهای متحد (از جمله فرانسه و انگلیس…) جنگ جهانی اول (1914-1918) و کشتار بین دو کشور آلمان و فرانسه خاتمه یافت و مردم فرانسه در شهرهای مختلف شاهد صحنه‌هایی از شادی و برادری بوده‌اند. این پیمان که در واگن-رستوران یک قطار در شهر کومپین (در زبان فرانسه Compiègne) در شمال کشور فرانسه بسته شد به نوعی پیروزی برای کشورهای متحد و تسلیم برای آلمان در نظر گرفته می‌شود.

به این ترتیب جنگ جهانی اول با بیش از  هجده میلیون کشته و میلیون‌ها معلول به پایان می‌رسد. به همین منظور این روز در تقویم فرانسه به عنوان روز تعطیل مشخص شده است و مراسم‌های بزرگذاشت کشته شدگان جنگ جهانی اول در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آمریکا برگزار می‌گردد.

220px-armisticetrain

پس از امضای ترک مخامصه در خارج از واگن قطار (فردیناند فوش نفر دوم از سمت راست)

480px-waffenstillstand_gr

تابلوی نقاشی که تصویر این امضای تاریخی را در واگن-رستوران قطار ثبت کرده است (فردیناند فوش، ایستاده در پشت میز).

فردیناند فوش دارنده یکی از بالاترین درجات ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول بود.

11-novembre

در پاریس همه ساله به همین منظور بزرگداشتی با حضور رییس جمهور کشور صورت می‌گیرد و دسته گلی بر مزار سرباز گمنام جنگ در زیر طاق پیروزی واقع در خیابان شانزه لیزه گذاشته می‌شود.