کلاس‌های صداسازی، آواز و تصنیف ایرانی در پاریس

انجمن فرهنگی امید با همکاری رضا کارخانه برگزار می‌کند: کلاس‌های صداسازی، آواز و تصنیف ایرانی در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

IMG_2017-11-22 09:33:30