نخستین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید برگزار شد

انجمن فرهنگی امید، نخستین برنامه نمایش و نقد فیلم را برگزار کرد. این برنامه روز شنبه، دهم سپتامبر و با حضور اعضای انجمن در مرکز فرهنگی «centre d’animation tour des dames» در پاریس ۹ برگزار شد.

برنامه نمایش و نقد فیلم از ماه سپتامبر ۲۰۱۶ به برنامه‌های انجمن فرهنگی امید اضافه شده است. این برنامه برای اعضای انجمن رایگان است. در این برنامه اعضا به همراه یکدیگر فیلم را تماشا می‌کنند و سپس به نقد و بررسی فیلم می‌پردازند.

انجمن فرهنگی امید یک انجمن غیر انتفاعی در پاریس است که در سال ۲۰۱۶ و با اهداف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و انسان‌دوستانه در پاریس به ثبت رسیده است. این انجمن تلاش می‌کند با ارائه برنامه‌های متنوع، بین فارسی‌زبانان یک همگرایی فرهنگی ایجاد کند و در تجهت تطابق و تسهیل زندگی مهاجران با جامعه میزبان (فرانسه) گام بردارد.

در حال حاضر انجمن فرهنگی امید برنامه هایی همچون کلاس‌های زبان فرانسه، نشست‌های گفتگو به زبان فارسی، برنامه‌های پیک‌نیک گروهی و نمایش و نقد فیلم دارد. برای عضویت در انجمن فرهنگی امید می‌توانید اینجا را کلیک کنید.