تصمیم بسیار مهم شهرداری پاریس برای خلوت کردن شهر و حمایت از دوچرخه‌سواران