نشست گفتگو در پاریس: پدیده «چندگانگی در رفتار» در جامعه ایران با نگاهی به رمان آسمان

هفتاد و سومین نشست بحث و گفتگوی انجمن فرهنگی امید با موضوع «چندگانگی در رفتار در جامعه ایران» با نگاهی به رمان آسمان (نوشته مهدی دادستان) روز شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ در پاریس برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر برنامه توجه کنید: