برگزاری کنسرت موسیقی گروه سنتی ایرانی “طرب ایران” در پاریس

کنسرت گروه سنتی ایرانی “طرب ایران” ۱۶ دسامبر در پاریس برگزار می‌شود. این گروه در سال ۱۳۸۸ به ابتکار حسن تبار و همکاری نوازندگان مقیم ایران در پاریس تشکیل شد. در حال حاضر نوازندگان مقیم فرانسه و ایران با این گروه همکاری دارند. ۲ تا ۶ نوازنده این گروه را تشکیل میدهند و تاکنون کنسرتهایی در فرانسه؛ الجزائر؛ مراکش و تونس اجرا کرده اند. گروه طرب در کنسرتهایش کوشش میکند چهره اصیل موسیقی کلاسیک ایران را بر مبنای ردیف نشان دهد.

آواز :سارا حمیدی

سنتور: حسن تبار

عود : آرمان سیگارچی

دف و تنبک : ارشاد تهرانی

زمان : ۱۶ دسامبر ساعت ۱۸

مکان : centre Mandapa

6rue Wurtze, 75018

 

centre Mandapa

6rue Wurtze, 75018