نمایشگاهی از صد اثر هنری در فضای باز خیابان شانزه‌لیزه

به زودی حدود صد اثر هنری در خیابان شانزه‌لیزه و در هوای باز به نمایش گذاشته خواهد شد. این برنامه فرصت خوبی را برای پایتخت‌نشینان و گردشگران فراهم می‌آورد تا قدم زنان در زیباترین خیابان جهان از صد اثر معروف هنرمندان صاحب نام که در قطعات واقعی بازسازی شده‌اند دیدن کنند.

این نمایشگاه که با نام “cent” (در زبان فارسی: صد) نام دارد روز یکشنبه 14 می 2017 در خیابان شانزه‌لیزه واقع در منطقه 8 پاریس برگزار خواهد شد و عبور و مرور خودروها در این خیابان ممنوع اعلام شده است.

شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.