شماره جدید مجله پاریس-تهران منتشر شد

مجله پاریس-تهران هر سه ماه یکبار به چاپ می‌رسد. این مجله به اخبار و مسائل اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور ایران و فرانسه می‌پردازد و تلاش می‌کند تا شناخت بهتر و عمیق‌تری میان دو جامعه ایران و فرانسه  ایجاد کند.

شماره پنجم این سه ماهانه به زبان فرانسه روز چهارشنبه 11 اکتبر وارد بازار شده است. برای خرید آن می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

 

L8637_cache_s412017