راهنمای پیدا کردن کار در فرانسه

اگر به دنبال کار در فرانسه هستید حتما این ویدیو را ببینید. دراین ویدیو راهکارهای مناسبی برای ‍پیدا کردن کار معرفی شده است