برگزاری یک دوره فشرده ‌زبان فرانسه (نوبت بعد از ظهر) در پاریس

انجمن فرهنگی امید یک دوره فشرده زبان فرانسه ویژه افراد مبتدی برگزار می‌کند. این کلاس‌ها روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و در پاریس نهم برگزار می‌شود. برای شرکت در این کلاس‌ها به پوستر منتشر شده (پوستر زیر) توجه کنید:

IMG_2017-11-22 09:33:25