پنجاه و هفتمین نشست گفتگو در پاریس: آینده اقتصادی ایران

پنجاه و هفتمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به بررسی وضعیت اقتصادی و مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز در ایران اختصاص دارد. در توضیح این برنامه آمده است:

در هفته‌های گذشته قیمت ارز در بازارهای ایران به صورت صعودی افزایش پیدا کرده و پول ملی ایران به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌ها در جهان تبدیل شده است. این روند در اقتصاد ایران به شدت تاثیر گذاشته به نحوی که هرگونه خدمات تولیدی و وارداتی (از قطعات خودرو گرفته تا مواد اولیه بسیاری از محصولات و کالاهای اساسی و حتی دارو و خدمات درمانی) به حالت رکود درآمده و زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. برخی از کارشناسان نسبت به «فروپاشی اقتصادی» در ایران هشدار می‌دهند. شما درباره این وضعیت چه فکر می‌کنید؟ مهم‌تر از اندیشه، به نظر شما ما ایرانیان ساکن فرانسه (و یا ایرانیان داخل کشور) چه کار (یا کارهایی) می‌توانیم انجام دهیم تا بتوانیم از وقوع فاجعه اقتصادی (که احتمالا می‌تواند به فاجعه ملی منجر شود) جلوگیری کنیم؟

برای شرکت در این برنامه می‌توانید روز شنبه ۲۱ آوریل ساعت ۱۸ به نشانی مندرج در پوستر زیر مراجعه کنید: