نوازندگی سنتور با هنرمندی فرناز مدرسی‌فر در شهر اتورمه

فرناز مدرسی‌فر نوازنده سنتور و تئوفیل دو ولانسبورگ شاعر فرانسوی با الهام از اشعار منطق الطیر عطار نیشابوری به اجرای یک برنامه موسیقی در شهر اتورمه (ناحیه بورگونی) خواهند پرداخت.

این برنامه روز 29 اکتبر ساعت 15:30 برگزار می‌شود.

قیمت : آزاد

آدرس : église Saint Martin

21450

Étormay

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

illustration-le-cantique-des-oiseaux-concert-de-musique-persane_1-1507789341