انیمیشن زیبای شبکه آرته از سفره هفت‌سین و حال و هوای نوروز در ایران

انیمیشن زیر توسط شبکه تلویزیونی آرته تهیه شده که در آن یک ایرانی درباره سفره هفت‌سین به زبان فرانسه توضیح می‌دهد.

https://www.youtube.com/watch?v=m1pR6kQdh-0