آغاز رسمی پروازهای شرکت ایرفرانس به ایران

ايرفرانس روز يکشنبه (۱۷ آوریل) و بعد از هشت سال پروازهايش از پاريس به تهران را از سر گرفت.

این شرکت هواپیمایی در سال ۲۰۰۸ و در پی تحریم‌های وضع شده علیه ایران پروازهای خود را به این کشور را متوقف کرده‌ بود.

از سر گيرى پروازهاى اين شرکت هواپيمايى به تهران آنقدر براى اين شرکت و فرانسه مهم بود که وزير حمل و نقل فرانسه و مدير اين شرکت هواپيمايى، پيش از پرواز در سالن ترانزيت فرودگاه حاضر شدند.

شرکت ایر فرانس در نظر دارد که درطول هفته سه پرواز مستقیم از پاریس (فرودگاه شارل دوگل) به تهران (فرودگاه امام خمینی) داشته باشد.

رئيس ايرفرانس مى گويد در صورت افزايش درخواست ها، تعداد پروازهاى هفتگى افزايش خواهد يافت.