نشست بحث و گفتگو در پاریس با موضوع «اخلاقی بودن» بچه‌دار شدن

شصت و پنجمین نشست بحث و گفتگوی انجمن فرهنگی امید به  موضوع «اخلاقی بودن» بچه‌دار شدن اختصاص یافته است. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: