آشنایی با پل نوف در پاریس

پل نوف (در زبان فرانسه : Pont neuf) به معنی “پل جدید” است ولی بر خلاف نامش قدیمی‌ترین پل پاریس محسوب می‌شود که دو کناره راست و چپ رود سن را به هم پیوند می‌زند و سومین پل طولانی پاریس به شمار می‌رود. این پل سنگی در اواخر قرن شانزدهم ساخته شده و ساخت آن تا اوایل قرن هفدهم ادامه یافت. شاید به این دلیل نامش را “پل جدید” گذاشته‌اند که اولین پل سنگی بود که در پاریس به طور کامل از روی رود سن می‌گذشت، در کناره‌هایش هیچ خانه و ساختمانی قرار نداشت و دارای پیاده رو بود و در آخر این که اولین پلی بود که با مجسمه یکی از شخصیت‌های تاریخی (هانری چهارم) در حال اسب سواری تزیین می‌شد. این پل تنها محلی برای عبور و مرور است؛ معماری آن از سال 1889 جز بناهای تاریخی پاریس ثبت شده است و تا کنون بارها بازسازی شده است.

این پل در نزدیکی ایستگاه مترویی به همین نام قرار دارد.

در زیر عکس‌هایی از این بنای مهم را مشاهده می‌کنید :

Résultat de recherche d'images pour "pont neuf"

Résultat de recherche d'images pour "pont neuf"

Résultat de recherche d'images pour "pont neuf"

Résultat de recherche d'images pour "pont neuf statue"

توضیح از فهیمه اسدی روسی

مترجم و مدرس زبان فرانسه

traduction34.france@gmail.com