فستیوال موسیقی پاریس

اعضای انجمن فرهنگی امید مانند سال گذشته در جشنواره موسیقی پاریس شرکت خواهند کرد. برای اطلاع از مکان ملاقات و ساعت آن به پوستر خبر مراجعه کنید :

430521985_171656