خانواده، عشق و رابطه جنسی در سینمای ایران

عسل باقری، کارشناس سینمای ایران و پژوهشگر نشانه‌شناسی قرار است که در یک سخنرانی به موضوع «خانواده، عشق و رابطه جنسی در سینمای ایران» در دانشگاه سوربن پاریس بپردازد.

دست‌اندرکاران این برنامه درباره این سخنران نوشته‌اند: «در جامعه ایرانی خطوط بین زندگی خصوصی و عمومی، فردی و جمعی به روشنی آن چه در کشورهای غربی می بینیم نیست. همین مساله باعث می‌شود که اجراها، حرکت‌ها و ترفندهای محافظه‌کارانه و نمادین بیشتری به وجود بیایند. در این زمینه خاص، سینمای ایران از عشق و احساسات به گونه‌ای ضمنی و سرپوشیده صحبت می‌کند و برای روابط مرد و زن، روشی “ایرانی‌وار” خلق می‌کند.»

این سخنرانی در تاریخ 22 آوریل 2016 و در ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.

برای عضویت در این سخنرانی‌ها می توانید درخواست خود را به نشانی زیر ارسال کنید.

Theatre des Mathurins-L’Iran aux conférences Sara Yalda
36
rue des Mathurins
75008 paris

ثبت نام‌ها به ترتیب نامه‌های رسیده انجام می‌گیرد.

درخواست از طریق سایت www.lesconferencesdesmathurins.com و یا آدرس الکترونیکی clementine@theatredesmathurins.com نیز ممکن است.

برای اطلاع از هزینه عضویت می‌توانید با شماره تلفن 0142656252 در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 14:00 تا 18:00 تماس بگیرید.