یکشنبه یکم اکتبر پاریس “بدون خودرو” خواهد بود

آن هیدالگو، شهردار پاریس  روز یکشنبه یکم اکتبر 2017 را پاریس بدون ماشین نام گذاشته است. در این تاریخ در تمام شهر پاریس عبور و مرور خودرو ممنوع می‌باشد. این ممنوعیت شامل جاده‌های کمربندی و جنگل‌ها نمی‌شود. ماشین‌های اورژانس، آتش نشانی و کمک‌های فوری، تاکسی و اتوبوس نیز از این قاعده مستثنی هستند.

بدین ترتیب از ساعت 11 صبح تا ساعت شش بعدازظهر پایتخت نشین‌ها به جای استفاده از خودروهای شخصی از وسایل نقلیه عمومی و یا دوچرخه استفاده می‌کنند تا پاریس برای یک روز هم که شده هوایی تمیز و بدون خودرو را تجربه کند.

la-place-de-l-opera-lors-d-une-journee-sans-voiture-a-paris-le-15-septembre-2017