آب‌تنی و شنای رایگان در حوضچه‌های ویلت پاریس نوزدهم

با فرا رسیدن فصل گرما از تاریخ 17 ژوئیه تا 15 سپتامبر آب تنی کردن در حوضچه‌های ویلت واقع در پاریس نوزدهم مجاز و رایگان خواهد بود. پس از چندین ماه بررسی کیفیت آب، شهردار پاریس پروژه آب تنی کردن در فضای امن این محوطه را به اجرا می‌گذارد.

3 حوض با عمق متفاوت برای پایتخت‌نشینان آماده شده است تا به استراحت و تفریح بپردازند : حوض با عمق 1 متر و 20،
حوض با عمق 2 متر و فضای آب تنی برای کودکان با عمق 40 سانتی متر.

برای رفاه حال بازدیدکنندگان چندین دوش و محوطه تعویض لباس در نزدیکی این مکان مستقر شده است.
این فضا از ساعت 11:00 تا 21:00 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

آدرس : Quai de la Loire, en aval de la passerelle de la Moselle

75019 Paris

th