موج گرمای شدید تا پنج شنبه شب در نه دپارتمان فرانسه

سازمان آب و هواشناسی در کشور فرانسه نه دپارتمان از جمله پاریس و شمال کشور را به دلیل گرمای شدید در محدوده اخطار نارنجی قرار داده است. به این معنی که ساکنین باید احتیاط های لازم را در ارتباط با گرمای شدید انجام دهند.

علاوه بر شمال فرانسه بخش‌هایی که به دلیل موج گرما در محدوده نارنجی قرار گرفته اند را در زیر می‌بینید :

Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise

در این گونه موارد توصیه می‌شود تا در ساعات اوج گرما از باز گذاشتن درها و پنجره‌ها خودداری کنیم تا گرما وارد نشود. برای جلوگیری از گرمازدگی و یا از دست ندادن آب بدن به طور منظم مایعات بنوشیم. دوش بگیریم بدون آنکه بدن خود را کاملا خشک کنیم. از فعالیت‌های بدنی زیاد به خصوص در ساعات 12 تا 4 بعدازظهر اجتناب کنیم. کودکان و افراد مسن و یا بیماران قلبی باید در این موارد بیشتر مراقب باشند.