برگزاری کارگاه رایگان آواز ایرانی در پاریس

انجمن فرهنگی امید با همکاری رضا کارخانه استاد آواز ایرانی یک کارگاه آموزشی رایگان در پاریس  برگزار خواهند کرد. برای اطلاع دقیق از این برنامه به پوستر زیر مراجعه کنید :

434235926_241992