جلسه گفتگو در پاریس با موضوع آزار جنسی و اثرات آن در فرد و جامعه

انجمن فرهنگی امید این بار نشست گفتگوی خود را به موضوع “آزار جنسی و اثرات آن در فرد و جامعه ” اختصاص داده است. این برنامه روز شنبه 28 اکتبر ساعت 17:00 برگزار می‌شود.

برای اطلاعات دقیق به پوستر زیر مراجعه کنید:

435814912_154179