توقف پروازهای رفت و برگشت ماهان به پاریس از اول آوریل

شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد که پروازهای رفت و برگشت خود را به پاریس از اول آوریل متوقف خواهد کرد. این شرکت هواپیمایی به دلیل تحریم‌ها مجبور به لغو پروازهای خود به پاریس است. ماهان ایر، از سال ۲۰۱۶ پروازهای خود را به پاریس شروع کرد و به علت قیمت مناسب، پروازهای این شرکت هواپیمایی مورد توجه بسیاری از ایرانیان قرار گرفت. ماهان، پس از شرکت هواپیمایی ایران‌ایر بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران است که هر هفته سه تا چهار پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران – پاریس انجام می داد.