شبکه D8 : مستندی از تاریخچه برج ایفل در پاریس

امروزه برج ایفل فقط یک بنای تاریخی و دیدنی نیست بلکه نماد پاریس در فرانسه است. نمی توان پایتخت فرانسه را بدون ایفل تصور کرد. پشت این بنا که امروز می بینیم مبارزه و سرسختی گوستاو ایفل، سازنده و طراح آن نهفته است. در آن دوره مخالفان سرسختی بر سر راهش قرار گرفته بودند که او را به رسوایی و حتی زندان تهدید می کردند.

امشب ساعت 21:00 مستندی درباره تاریخچه برج ایفل از شبکه D8 پحش خواهد شد.

برای دیدن ویدیوی تبلیغاتی این برنامه اینجا را کلیک کنید.

723717.260