برنامه نمایش و نقد فیلم “500 روز سامر” با زیرنویس فارسی

انجمن فرهنگی امید روز شنبه 29 آوریل برنامه نمایش و نقد فیلم “500 روز سامر” را برگزار خواهد کرد. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

برای اطلاع دقیق از این برنامه به پوستر زیر مراجعه کنید :

429640154_240140