نجات جان یک کودک آویخته شده از بالکن آپارتمانی در پاریس

چند روزی است که فیلم نجات یک کودک آویخته شده از بالکن آپارتمانی توسط یک جوان در پاریس مردم زیادی را به هیجان آورده است و تحسین بسیاری از کاربران و مخاطبین را برانگیخته است.

این کودک چهار ساله که هنوز مشخص نیست چطور از بالکن آپارتمان آویزان شده است در چند قدمی مرگ قرار داشت زمانیکه یکی از عابرین از بالکن چندین طبقه خود را به بالا می‌کشد و کودک را نجات می‌دهد. بسیاری از کاربران به این جوان لقب‌هایی چون “قهرمان” و “سوپر من” را داده‌اند. این جوان که نامش ممدو قسما است به کاخ الیزه دعوت شده است تا از این فداکاری اش قدرانی شود. او چند ماهی است که به کشور فرانسه امده تا از دولت فرانسه درخواست پناهندگی کند.

والدین کودک چهار ساله پس از این ماجرا بازجویی شده‌اند تا دلیل این حادثه مشخص شود.

عابرین از لحظات نجات این کودک چهار ساله فیلم گرفته‌اند که در زیر می‌بینید :

https://www.youtube.com/watch?v=zt6Nerktik8