در فرانسه برچسب A بر روی ماشین‌ها به چه مفهوم است؟

حتما تا کنون بارها ماشین‌هایی را دیده‌اید که بر پشت شیشه عقب آن برچسب حرف A به رنگ قرمز چسبانده شده است. تا کنون از خود پرسیده‌اید که این برچسب به چه مفهوم است؟

در فرانسه رانندگانی که به تازگی گواهی رانندگی دریافت کرده‌اند باید این برچسب را به مدت 3 سال در قسمت عقب ماشین نصب کنند در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.

حرف A از کلمه Apprenti به معنی کارآموز یا تازه کار گرفته شده است.

این برچسب به نوعی هشدار به دیگر رانندگان است تا بدانند که در برابر یک راننده تازه‌کار هستند تا بدین ترتیب بیشتر مراقب عکس العمل‌های خود در هنگام رانندگی باشند.

téléchargement

 

توضیح از فهیمه اسدی روسی

مدرس و مترجم زبان فرانسه

traduction34.france@gmail.com