کلاس‌های ارزان زبان فرانسه ویژه افراد مبتدی در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: کلاس‌های ارزان زبان فرانسه ویژه افراد مبتدی در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: