هزینه سنگین آرایش رییس جمهور فرانسه جنجال برانگیز شد

طبق منابع خبری فرانسه هزینه سه ماه آرایشگری امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حدود 26000 یورو شده است که البته این خبر توسط کاخ الیزه تایید شده است و در روزهای گذشته سروصدای زیادی به راه انداخت.

طبق اظهارات یکی از مشاوران امانوئل مارکرون این مبلغ مربوط به ماه‌های آخر مبارزات انتخاباتی و سفرهای خارج از کشور رییس جمهور می‌شود.

کاخ ریاست جمهوری اعلام کرده است که این هزینه نسبت به هزینه آرایگشری دولت قبل پایین تر است. آقای فرانسوا اولاند رییس جمهور سابق فرانسه بارها به خاطر موهایش مورد انتقاد و مسخره قرار می‌گرفت.  وی ماهانه به آرایشگرش که همه روزه در کاخ الیزه حاضر بود حدود 10 هزار یورو دستمزد می‌پرداخت.

طبق اظهارات کاخ الیزه قرار است اقداماتی جهت کاهش هزینه‌های رییس جمهور فعلی فرانسه صورت بگیرد.

emmanuel-macron-brigitte