انتشار سومین شماره از فصلنامه ایوان

سومین شماره از فصلنامه پژوهشی ایوان، به سردبیری شهروز مهاجر و همکاری پژوهشگرانی از ایران، فرانسه، بلژیک و سوییس، در پاریس منتشر شد. این فصلنامه که به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر می شود، با نگاهی به اشتراکات فرهنگی دو کشور، حوزه‌هایی چون، ایران شناسی، تاریخ، ادبیات، فرهنگ و هنر را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقالات این شماره به موضوعاتی چون، دستاوردهای فرهنگی ژیلبر لازار (ایرانشناس و زبان شناس برجسته فرانسوی)، کارنامه فکری داریوش شایگان، نمایشگاه هنر قاجار در موزه لوور شهر لانس، هنر معاصر ایران، تئاتر، جریان شناسی ترجمه ادبی از فارسی به فرانسه، مطالعات شهری و تاریخ دوره قاجار می‌پردازند.
فصلنامه ایوان از طریق، وبسایت، صفحه فیسبوک و کانال تلگرام به نشانی زیر قابل دریافت است:

www.ccip-iwan.com

https://t.me/revueiwan