کنسرت نوروزی هنرجویان موسیقی ایرانی

کنسرت نوروزی هنرجویان موسیقی ایرانی کنسواتوار Créteil

زمان: شنبه ۶ آوریل ساعت ۱۶

ورود برای همه آزاد و رایگان است.