سخنرانی سمیه میرزایی در همایش حزب سوسیال دموکرات در فرانسه

در این ویدیو، سخنرانی سمیه میرزایی در همایش حزب سوسیال دموکرات در فرانسه را مشاهده می‌کنید: