گفتگوی سعید جعفری مدیر انجمن فرهنگی امید با تلویزیون اندیشه

سعید جعفری مدیر و یکی از بنیانگذاران انجمن فرهنگی امید طی مصاحبه‌ای که با تلویزیون اندیشه انجام داده است دلیل شکل‌گیری این انجمن را توضیح می‌دهد و فعالیت‌های یک سال گذشته انجمن را تشریح می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند ویدیوی مربوط به این مصاحبه را در زیر مشاهده کنند :