ترجمه مقالات شمس تبریزی به زبان فرانسه توسط شارل هانری دو فوشه‌کور

شارل هانری دو فوشه‌کور، استاد سابق ادبیات فارسی در دانشگاه سوربون به تازگی ترجمه مقالات شمس تبریزی را به زبان فرانسه به چاپ رسانده است.

این کتاب را با نام ” جست و جوی گوهر” (در زبان فرانسه : La quête du joyau) می توانید در اینجا سفارش دهید.

به همین مناسبت سایت ار اف ای گفتگویی با این نویسنده فرانسوی را منتشر کرده است که در اینجا می‌توانید مشاهده کنید.

La quête du joyau